Followers

Saturday, 22 December 2012

Bentuk di sekelilingku

Berikut merupakan contoh bentuk-bentuk asas.

                                           Sumber gambar: Google


Dunia warna

Berikut merupakan contoh warna-warna asas.


                                                                 Sumber gambar: Google                                                                                           

Haiwan

Haiwan boleh dijumpai di sekeliling kita.
Contoh: ayam, anjing, kucing, burung dan sebagainya.
Ada haiwan yang mempunyai tubuh yang sama dan ada juga haiwan yang mempunyai tubuh yang berbeza.


                                                                                                                           Sumber gambar: Google

Fotosintesis

Tumbuhan memperolehi sumber makanan dari proses fotosintesis.

Tahukah anda bagaimana proses fotosintesis berlaku?


Sumber video http://www.makemegenius.com 
Monday, 5 November 2012

Bab 2 Manusia

Belajar menggunakan komputer.

Microsoft Paint


Microsoft Word


Microsoft Power Point


Microsoft Sound Recorder


Bab 2 Manusia


Bahagian tubuh manusia

Tahukah murid-murid tentang tubuh manusia?


Mulut : Bercakap
Telinga : Mendengar
Mata : Melihat
Hidung : Menghidu
Lidah : Merasa
Tangan : Memegang
Kaki : Berjalan

Bahagian dan fungsi tubuh adalah penting bagi manusia.

Kita haruslah menghargai tubuh kita. 

Murid-murid haruslah juga menghormati dan menerima keadaan diri seseorang yang 
kurang sempurna...

Sebagai contoh : Orang yang tidak dapat melihat.


Murid-murid haruslah memberi keutamaan kepada orang kurang upaya (OKU) 
dan membantu mereka.


Sumber gambar: Google

Apakah itu Gunung Berapi?

 Pernah anda melihat gunung berapi?
Tahukah anda apa itu gunung berapi?

Pembentukan Pelangi

Proses pembentukan pelangi dari sumber : http://www.makemegenius.com/
Bab 1. Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup

Pengenalan kepada Komputer.


Sumber  daripada : Google


Bab 1. Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup

Aktiviti Bersama Murid


Eksperimen Kacang Hijau

Mengenalpastikan ciri-ciri benda hidup.


Keperluan benda hidup adalah seperti: air dan makanan


Bab 1. Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup

Bab 1. Benda Hidup Dan Benda Bukan HidupBenda Hidup

Benda Bukan Hidup

(Sumber gambar daripada Google)Tuesday, 9 October 2012

Dokumen Standard PrestasiKementerian Pelajaran Malaysia

5.11 Dokumen Standard Prestasi

Dunia Sains Dan Teknologi

Untuk Kegunaan

Sekolah Kebangsaan

Tahun 1
Sebagai rujukan, sila tekan link di bawah untuk muat turun Dokumen Standard Prestasi.


Dunia Sains Dan Teknologi


Dunia Sains Dan Teknologi


FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ,
pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.Matlamat Kurikulum

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.OBJEKTIF KURIKULUM 

Kurikulum Standard Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:

1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling  
    mereka.
2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran secara   
    berfikir kritis dan kreatif.
3. Meningkatkan daya kreativiti murid.
4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan 
    analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid 
    mengamalkannya.
7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.(Sumber daripada Kementerian Pelajaran Malaysia)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.Pengenalan Diri


Nama : Lim Nyuk Mui

No Matrik : D20112054039

Subjek : Bahasa Cina

Pengalaman Mengajar : Lebih Daripada 10 Tahun

Tempat Bertugas : SRJK (C) Chung Hwa Likas

Mata Pelajaran : Bahasa Cina Tahun 1
              Sains Tahun 1
                     Matematik Tahun 1
                                Pendidikan Moral Tahun 1